Projekti

Dragi učenici, ova dva projekta će se evaluirati procjenom drugog rada. Sve radove predat ćete do 01.06. 2021. u mape svog razreda na google disku. Link predajte u loomen.
Nakon predaje svaki tim će dobiti po jedan rad na evaluaciju na forumu, po kriterijima koji će pisati na evaluacijskom listu.
Raspored ćemo dogovoriti na satu. 🙂


Projektni zadatak  Izrada Baze podataka


Projektni zadatak – web stranica turističkog objekta


Evaluacijski list

Bodovni prag (%)
0-50 – nedovoljan
50-63 – dovoljan
64-75 -dobar
75-89 -vrlo dobar
89-100 – odličan

Prezentacija IS-a ugostiteljskog objekta


UPITNIK – GIVE VALUE TO NATURE

Komentari su zatvoreni.