Vježbe

 Pripreme za ispit

 1. razredi – priprema za ispit 

Domena E-društvo – Kviz: Sigurnost na Internetu

Digitalni sadržaji: Izrada kviza – U svijetu Interneta
Zadatak: Upoznati aplikaciju i osmisliti po 5 pitanja za ovaj kviz. Podaci za ulaz u kviz- primjer su na slici. 🙂 Podatke za vaše kvizove pošaljite na mail: tina.cvijanovic76@gmail.com.
Biramo 10 najboljih pitanja.

Pitanja – teorija
Vježba – datoteke i mape
Vježba- OS Windows

MSExcel
Vježba_1
Vježba_2

1c i 1d – priprema za ispit (Petlje)
1c i 1d – priprema za ispit iz logike
1.c i 1.d – vježbe_algoritmi

Vježbe – OBRADA TEKSTA I GRAFIKONI  (1.c, 1.d i 2.b)

Vježbe – MSWord
Izrada grafikona -MSExcel


3.e -priprema za ispit iz funkcija

Zadaci-novi

Prezentacija

ažurirano 5.12.2019.

3.e – vježbe (grananje i petlja for)

3.e_vježbe (grananje i petlje for)
3.e – zadaci za ispravak ocjene (A i B)
Pitanja
Zadaci- ponavljanje i sistematizacija polja

2.e -algoritmi 

vježba_1 (primjeri dtp-a i pseudojezika)
vježba_2 (pseudojezik i dtp)
Vježba_3 Priprema za ispit iz grananja


2.e i 3.e – izrada c++ programa


vježba_1 (slijed)
vježba_2 (grananje)
vježba_3 (petlja for)
vježba_4 (while)
vježba_5 (while)
vježba_6 (do-while)
vježba_7 (funkcije)
vježba_8 (nizovi)


 2.e, 2.h i 3.b-baze podataka (vježbe i pripreme za ispit)


vježba_1 (plošna baza)
vjezba_2 (plosna_baza)
vježba_2 (relacijska baza)
vježba_3 (relacijska baza)
Vježba_4 (relacijska baza-zadaci)
Vježba_4 (relacijska baza-objašnjenja nekih zadataka)
Vježba_upiti


Državna matura


Vježba_1 (ogledni zadaci)
Brojevni sustavi


Komentari su zatvoreni.